Verzuim en inkomen

Verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid is een groot financieel risico voor uzelf als ondernemer en uw eventuele personeel. Complexe en veranderende wetgeving zorgen ervoor dat een goed advies zeer belangrijk is. Wij kunnen u bijstaan middels de navolgende verzekeringen:

 

Beelden: © Angelo van der Klift

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Een zelfstandig ondernemer, zoals een zzp-er en een directeur-grootaandeelhouder, kan in de meeste gevallen niet of slechts beperkt terugvallen op sociale voorzieningen. Als u als gevolg van ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt, kan dit een behoorlijke inkomensachteruitgang betekenen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit bij arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval. U ontvangt een aanvullend inkomen waardoor uw bedrijf en gezin financieel niet in de problemen komt als u niet meer (volledig) in staat bent om te werken.

WGA-EIGENRISICODRAGER

U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV. Maar u kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Met een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen. Dit betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt. Dat doet u voor een periode van maximaal tien jaar. De WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. (‘Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten’.)

ZIEKTEVERZUIM/INKOMEN (WIA)

Als ondernemer bent u verplicht goed werkgeverschap te tonen. Wanneer uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft dat veel invloed op het inkomen. Wanneer een werknemer onverhoopt langer dan twee jaar ziek is, dan geldt de wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Met deze verzekering voorkomt u ernstige inkomensterugval bij de medewerker en toont u goed werkgeverschap.