Technisch

Een groot aantal bedrijven maakt veelvuldig gebruik van machines en technische installaties. Tijdens het gebruik of de assemblage hiervan kunnen technische storingen, defecten of bedieningsfouten leiden tot machinestilstand. In het slechtste geval komt een gehele fabriek tot stilstand, met aanzienlijke financiële gevolgen.

Opdrachtgevers en aannemers hebben tijdens bouwprojecten met vergelijkbare risico's te maken. Tevens kunnen externe factoren optreden, zoals het risico van natuurgevaren of brand. Om de financiële risico’s zoveel mogelijk te ondervangen bieden wij onder andere de navolgende verzekeringen aan:

Beelden: © Angelo van der Klift

CONSTRUCTION ALL RISK (CAR)

Met de Construction All Risk (CAR) verzekering verzekert u de risico’s van het bouwen, verbouwen, installeren en monteren. Tijdens deze activiteiten kunnen onverwachte schades ontstaan en het is niet altijd duidelijk welke partij hiervoor verantwoordelijk is. Gaat er wat mis, dan vergoedt een CAR-verzekering deze schade. U kunt deze bouw- en montageverzekering als doorlopende of tijdelijke polis afsluiten.

DAKGARANTIE

Deze verzekering is speciaal bedoeld voor dakbedekkingsbedrijven of fabrikanten van dakbedekkingsmaterialen, die hun opdrachtgevers een garantie willen bieden. De garantieverzekering biedt dekking voor het verlies van de waterdichtheid van het dakbedekkingsysteem als gevolg van een gebrek in de gebruikte materialen, een foutieve verwerking of een fout in het ontwerp, mits het ontwerp van verzekeringnemer zelf afkomstig is.

MACHINEBREUK EN MACHINEBREUK- BEDRIJFSSCHADE

Wanneer uw machines stil komen te liggen dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw werkzaamheden komen stil te liggen of er wordt minder geproduceerd en uw klanten worden hier de dupe van. Met de Machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade en bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk.

Meer weten?

Neem contact op!