Motorrijtuigen

Het vervoer van goederen met vracht- en bestelauto's is van groot belang. Goederen kunnen op een dergelijke manier snel en gericht worden vervoerd en afgeleverd. De aansprakelijkheid, schade aan de voertuigen als gevolg van een verkeersongeval, maar bijvoorbeeld ook het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen afzonderlijk of middels een uitgebreide wagenparkverzekering worden verzekerd.  Wij richten ons hoofdzakelijk op nationaal en internationaal beroepsgoederenvervoer, met als specialisatie tank-, bulk- en koelvervoer. Maar ook voor de verzekering van leaseparken, bestelauto’s en personenauto's kunt u prima bij ons terecht. Wij rollen de weg voor u uit!

Beelden: © Angelo van der Klift

De W.A.M.

De Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Wanneer u met een motorrijtuig aan het verkeer deelneemt moet u in het bezit zijn van een WAM-verzekering. De WAM zorgt ervoor dat uw verkeersaansprakelijkheid is verzekerd. Dit betekent dat door u in het verkeer veroorzaakte schades aan derden vrijwel altijd via een WAM-verzekering worden afgewikkeld.

CASCO

Met casco bedoelen wij het object zelf. Als u een cascoverzekering afsluit, verzekert u de vracht-, bestel of personenauto. U kunt kiezen voor een beperkt cascodekking of een volledige cascodekking. Onze medewerkers kunnen u adviseren welke dekking voor u het meest geschikt is. 

Aanvullend kunt u een ongevallen inzittendenverzekering afsluiten. De ongevallen inzittendenverzekering geeft een (vooraf afgesproken) uitkering bij overlijden en/of invaliditeit als gevolg van een ongeval met het verzekerde motorrijtuig.  

SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN

Talloze werknemers zijn dagelijks op verzoek van hun werkgever onderweg. Als deze werknemers zelf een ongeluk veroorzaken kan de werkgever aansprakelijk zijn voor hun (letsel)schade. De Schadeverzekering Inzittenden dekt de daadwerkelijk geleden schade na een ongeval. Denk aan schade aan kleding en bagage, medische kosten, inkomstenverlies, hulp in de huishouding, een aangepaste woning en vervoer, maar ook bijvoorbeeld smartengeld.  

RECHTSBIJSTAND

Wanneer u in een juridisch conflict betrokken raakt heeft u vaak geen idee in het verloop van dit proces. Ook kunnen de kosten hoog oplopen. Het is daarom verstandig om u te verzekeren tegen de kosten van rechtshulp. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt de onkosten van een juridisch proces.

Meer weten?

Neem contact op!