Land- en werkmateriaal

Deze verzekering is speciaal bedoeld voor landmateriaal en werkmateriaal. Landmaterieel omvat bijvoorbeeld tractoren, maaimachines en combines. Bij werkmateriaal moet u denken aan aannemersmaterieel, graafobjecten, grondverzetmachines, hijsobjecten, opbouw van vrachtauto's etc. De verzekering bestaat uit verschillende rubrieken, die voorzien in de navolgende dekkingen:

Beelden: © Angelo van der Klift

AANSPRAKELIJKHEID

Onze land- en werkmateriaalverzekering biedt een uitgebreide dekking voor schade aan uw land- en werkmateriaal, maar voorziet ook in de wettelijk verplichte dekking voor aansprakelijkheid als u met het materiaal schade toebrengt aan anderen. De aansprakelijkheidsdekking vergoedt de schade die met of door het verzekerde werktuig is toegebracht aan personen of goederen.

CASCO

De cascodekking vergoedt de schade die is ontstaan door beschadiging of verlies van het verzekerde materieel. U kunt kiezen uit verschillende dekkingen. De meest uitgebreide variant biedt u uiteraard de grootste zekerheid. Tevens kunt u zich aanvullend verzekeren voor schade aan andere zaken of een schadeverzekering voor werknemers/bestuurders afsluiten. 

Meer weten?

Neem contact op!