Goederen

Het is belangrijk dat goederen voldoende verzekerd zijn tijdens transport en op- en overslag. Die verzekeringen bieden wij. Daarbij komt onze kennis van de te verzekeren producten goed van pas. Ook onze logistieke aansprakelijkheidsverzekeringen bieden een uitstekende dekking tegen de financiële risico's die gepaard gaan met het transport van de meest uiteenlopende zaken over de weg, per spoor, per vliegtuig of over water. Gebr. Sluyter heeft zich gespecialiseerd in logistieke polissen voor onder andere beroepsgoederenvervoerders, expediteurs, cargadoors en stuwadoors. Door onze kennis en ervaring weten wij precies welke verzekeringen voor u van belang zijn. Wij verzekeren:

 

 

Beelden: © Angelo van der Klift

GOEDEREN TRANSPORT

Met een goederentransportverzekering dekt u materiële schade aan de goederen tijdens het vervoer.
Deze verzekering is geschikt voor bedrijven die goederen laten vervoeren en daar zelf het risico voor dragen. Bijvoorbeeld als u een groothandel, importeur of fabrikant bent. De goederentransportverzekering wordt volledig afgestemd op de lading die wordt vervoerd. Ook speciaal voor vlees- en visproducten.

GOEDEREN OP- EN OVERSLAG

Onze transportverzekeringen kunnen uitgebreid worden met dekking tegen diverse risico’s tijdens de op- en overslag van goederen.

LOGISTIEKE AANSPRAKELIJKHEID

Deze verzekering biedt een volledige dekking voor het aansprakelijkheidsrisico tijdens het transport en
op- en overslag van goederen van derden. Het opzichtrisico wordt namelijk niet gedekt door de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

CONTAINERS / TRAILERS

Met de container-/traileraansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd in situaties wanneer materiaal van derden beschadigd raakt tijdens uw werkzaamheden.

REJECTION

De rejectionverzekering is met name van belang voor het transport van consumptiegoederen buiten Nederland. Rejection betekent letterlijk afkeuring. Het kan zo zijn dat de autoriteiten in het land van bestemming de goederen om verschillende redenen niet accepteren. De goederen kunnen het land dan niet worden ingevoerd. In dit geval is geen sprake van materiële schade aan de goederen dus de goederentransportverzekering biedt hiervoor geen dekking. Met een rejectionverzekering kunt u dit risico wel verzekeren.

Meer weten?

Neem contact op!