Brand

Brand bij uw bedrijf kan gepaard gaan met behoorlijke financiële gevolgen. Onze brandverzekeringen bieden uiteraard dekking tegen materiële en immateriële schade als gevolg van brand. Maar ook andere oorzaken van schade, zoals blikseminslag, ontploffing, water, inbraak en storm kunnen onder de dekking vallen. Zeer uitgebreid dus. Uw gebouwen, inventaris, goederen en/of bedrijfsschade zijn daarmee afdoende verzekerd. Onze inzet zal altijd zijn een maatoplossing te bieden.

 

Beelden: © Angelo van der Klift

BEDRIJFSSCHADE

Een brand kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw onderneming. U kunt uw bedrijfspand verliezen, maar ook benodigde bedrijfsmiddelen kunnen verloren gaan. Het gevolg is dat u uw bedrijf niet of in verminderde mate voort kunt zetten, wat uiteraard consequenties heeft voor uw omzet en daarmee uw winst. De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen de vermindering van de brutowinst, onder aftrek van de eventuele beschadigingen, als gevolg van schade aan of verlies van de verzekerde gebouwen, inventaris en/of goederen, veroorzaakt door een gebeurtenis welke gedekt is op een (uitgebreide) brandverzekering zoals brand, storm, neerslag, diefstal, inbraak, aanrijding etc.

EXTRA KOSTEN / RECONSTRUCTIEKOSTEN

Een extra kosten verzekering is speciaal bedoeld voor ondernemingen die na een schade als gevolg van brand hun bedrijfsactiviteiten snel kunnen hervatten. Te denken valt aan ondernemingen in de zakelijke dienstverlening. Hier is meestal geen sprake van langdurig productieverlies of omzetderving, maar zullen wel bepaalde extra kosten gemaakt dienen te worden. Bijvoorbeeld het huren van een andere bedrijfsruimte, huur van apparatuur, extra kosten van transporteren van personeel en apparatuur of extra salarisuitgaven in verband met overwerken e.d. Een reconstructieverzekering vergoedt kosten die een onderneming moet maken om de administratieve en verdere organisatie te reconstrueren, zoals documenten, tekeningen, modellen, kaartsystemen, archiefstukken e.d. Ook worden de kosten voor tijdelijke huisvesting, huur van apparatuur e.d. vergoed.

GEBOUWEN

De verzekering van een bedrijfspand in eigendom is voor u als ondernemer van groot belang. Schade aan uw gebouw door brand of waterschade kan grote financiële gevolgen hebben. Denk hierbij aan eventuele herstelkosten, maar ook het stilvallen van uw bedrijfsvoering. Met een gebouwenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw gebouw. 

INVENTARIS EN GOEDEREN

Als ondernemer beschikt u over zaken die nodig zijn voor de uitoefening van uw bedrijf. Denk hierbij aan de inrichting van uw bedrijf en machines. En ook aanwezige goederen, waaronder grondstoffen, halffabricaten en eindproducten die van belang zijn voor het productieproces. Al deze zaken kunnen uitstekend worden verzekerd via Gebr. Sluyter, zodat u bij een onverhoopte schade weer snel verder kunt met uw bedrijf.

Meer weten?

Neem contact op