Aansprakelijkheid

Het aantal aansprakelijkstellingen tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. Enerzijds is dit het gevolg van meer bewustwording van de diverse partijen maar anderzijds speelt ook mee dat veranderende wetgeving personen en bedrijven uitgebreidere mogelijkheden biedt tot het claimen van een financiële schadeloosstelling.

Dit kan resulteren in flinke schadeclaims, welke de financiële positie van de onderneming danig aan kunnen tasten. Het is dus van groot belang dat u beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering, die uw bedrijf bescherming biedt tegen een mogelijke aantasting van het vermogen en de continuïteit van uw onderneming.

Beelden: © Angelo van der Klift

AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEDRIJVEN (AVB)

Wanneer u of uw medewerkers tijdens werkzaamheden schade veroorzaakt aan mensen, onroerende goederen of andermans spullen, dan kan het zijn dat u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Dit geldt voor materiële schade, letselschade en zelfs gevolgschade.

BEROEPS- AANSPRAKELIJKHEID

Stel, u bent accountant en u maakt een verkeerde berekening. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (afgekort een BAV-verzekering) beschermt u tegen de gevolgen hiervan. Met deze verzekering (BAV-verzekering) verzekert u de financiële schade die uw opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor u aansprakelijk bent. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat vaak verder dan materiële schade en letselschade. Deze schades worden met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of CAR-verzekering gedekt. De BAV-verzekering is met name bedoeld voor ondernemers die bijvoorbeeld advies geven of berekeningen uitvoeren.

BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en een uiteindelijke schadevergoeding wanneer u aansprakelijk wordt gesteld tijdens uw toezichthoudende activiteiten. U kunt zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die door u of uw medebestuurders wordt veroorzaakt. Ervaring leert dat deze kosten enorm kunnen oplopen. Met de BAV-verzekering bent u verzekerd tegen eventuele claims.

Deze verzekering is met name voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders van bv’s, verenigingen en stichtingen en Verenigingen van Eigenaren (VVE).

RECALL

Als producent, groothandel of retailer loopt u het risico dat een product teruggehaald moet worden uit de markt. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn wanneer een product achteraf onveilig blijkt. Er is dan sprake van product recall. Deze terughaalactie kan worden verzekerd als onderdeel van de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven.

CYBER

Door digitalisering vormen cyberaansprakelijkheid en cyberschade een steeds groter risico. De traditionele schadeverzekeringen bieden echter geen of een beperkte dekking tegen de schadelijke gevolgen van cyberincidenten. Om u te verzekeren tegen deze risico’s kunt u een cyberverzekering afsluiten via onze bemiddeling.

 

Meer weten?

Neem contact op!