Kwaliteit

Onze dienstverlening kenmerkt zich als betrouwbaar en vakkundig. Daarnaast hechten wij zeer veel waarde aan onze service naar u. Kwaliteit, accuraatheid en snelheid zijn zaken die u mag verwachten van ons. Als onafhankelijke makelaar behartigen wij uw belangen door scherpe premies en goede voorwaarden aan te bieden. Ook het persoonlijke contact mag uiteraard niet ontbreken. Wij streven naar een langdurige relatie met onze klanten waarbij regelmatig persoonlijk contact zal plaatsvinden.

VAKBEKWAAMHEID

Wij stellen hoge eisen aan ons advies en onze bemiddeling. Alle adviseurs hebben gedegen vakdiploma’s en houden hun kennis actueel. Indien zich relevante ontwikkelingen voordoen die gerelateerd zijn aan uw verzekering(en) zullen wij u op tijd informeren.

Gebr. Sluyter is tevens aangesloten bij diverse erkenningsregelingen, zoals Registermakelaar in Assurantiën (RMIA) en Register Gevolmachtigd Agent (RGA). De doelstelling van deze regelingen is om de kwaliteit van het verzekeringsadvies aan ondernemers en particulieren op een hoog niveau te brengen en te houden.

LIDMAATSCHAPPEN

Gebr. Sluyter is lid van de Adviseurs in Financiële Zekerheid (Adfiz). Adfiz is de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich aan gedragscodes op het gebied van onder meer onafhankelijkheid van advies en integriteit.

Ook is Gebr. Sluyter aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), de Nederlandse organisatie van Makelaars ter Beurze en Verzekeraars, die actief zijn in de verzekeringsmarkt van industriële en commerciële risico's. De VNAB biedt haar leden de mogelijkheid om gemeenschappelijke activiteiten en krachten te bundelen om de industriële en commerciële risico's zo goed en efficiënt mogelijk te verzekeren.

De VNAB profileert zich als de toonaangevende organisatie in de Nederlandse verzekeringsmarkt voor industriële en commerciële risico's.

WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT (WFT)

Op 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van kracht geworden. De Wft bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en, in het geval van verzekeringen, ook aan bedrijven.

Gebr. Sluyter is conform de eisen van de Wft in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten, welke is geregistreerd onder vergunningnummer 12011914.

Heeft u vragen?

Neem contact op!