Klachtenregeling

Gebr. Sluyter wil u zo goed mogelijk ondersteunen op het gebied van uw financiële risico’s. Wij vinden het daarom ook erg belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent omdat wij niet aan uw verwachtingen hebben voldaan. Wij horen het graag wanneer dit het geval is zodat wij er alles aan kunnen doen om toch tot een goede afloop te kunnen komen. 

HOE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

Als u niet tevreden bent over bijvoorbeeld ons advies, onze administratieve afhandeling of behandeling door onze medewerkers, dan kunt u uw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post of per e-mail bij ons kenbaar maken.

HOE GAAN WIJ MET UW KLACHT OM?

Wanneer wij uw klacht hebben ontvangen leggen wij dit schriftelijk vast in onze klachtenregistratie en sturen wij u een ontvangstbevestiging. Uw klacht bespreken we intern met de verantwoordelijke medewerkers. U ontvangt binnen drie weken van ons een gemotiveerd antwoord. Mocht u het niet eens zijn met ons standpunt, dan heeft u de mogelijkheid om binnen drie maanden uw klacht voor te leggen aan het Kifid in Den Haag.

WAT IS KIFID?

Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). U kunt naar het Kifid wanneer u een consument of kleine ondernemer bent en uw klacht niet opgelost is, zoals u had gehoopt. Gebr. Sluyter is aangesloten bij Kifid onder registratienummer 300.008029. De uitspraak van Kifid is voor Gebr. Sluyter bindend en dat betekent dat Gebr. Sluyter zich houdt aan de uitspraken die Kifid doet.

Heeft u vragen?

Neem contact op!