Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis van de relatie die wij met u aangaan op het moment dat u een verzekering via ons afsluit. Helaas blijkt uit onderzoek dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen, door fraude te plegen.

Het plegen van fraude is strafbaar, maar fraude heeft ook als gevolg dat iedereen via de premie meebetaald aan het fraudegedrag van anderen. Dit is voor ons een reden dat wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zulke misstanden aanpakken, zodat de producten voor andere verzekerden betaalbaar blijven. Wij doen er alles aan om verzekeringsfraude zoveel mogelijk te voorkomen.

WAT VERSTAAN WIJ ONDER FRAUDE?

De definitie van fraude is “Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering in geld of natura te verkrijgen waarop men geen recht heeft”. Enkele voorbeelden van fraude zijn:

 • Het geven van onjuiste informatie.
 • Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s of het vervalsen van nota’s.
 • Een afgewezen schade nogmaals claimen, met een ander verhaal.
 • Een schade in scène zetten
 • Bij het aanvragen van een verzekering, bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld over het schadeverloop, eerdere opzeggingen door een verzekeraar of een strafrechtelijk verleden.
 • Het verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomensverzekering.

FRAUDE OPSPOREN EN VOORKOMEN

Onze organisatie vind fraudebewustzijn belangrijk. Dit betekent dat fraudebewustzijn gestimuleerd en gedragen wordt door de directie en alle medewerkers. Wij besteden in onze acceptatie- en schadebehandelingsprocedure aandacht aan het signaleren en controle op fraudeaspecten en fraude-indicatoren. Als leidraad hanteren wij het Spoorboekje Fraudebeheersing voor Gevolmachtigden.

Om de fraude terug te dringen voeren we controles uit bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van een schadeclaim. Daarnaast leveren wij schadegegevens aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Bij het CIS wordt de schadehistorie en specifieke fraude geregistreerd waardoor andere verzekeraars worden gewaarschuwd.

Naast de door ons gevoerde procescontroles zorgen wij voor een aantal managementcontroles om fraude achteraf te signaleren. Om kennis en fraudebewustzijn te bevorderen, worden fraudezaken besproken met de acceptanten en schadebehandelaars. Indien door ons interne fraude wordt geconstateerd, zal er worden gehandeld zoals vermeld in onze procedure Incidenten.

WELKE MAATREGELEN WORDEN GETROFFEN BIJ FRAUDE?

Wij zullen overgaan tot maatregelen wanneer er wordt vastgesteld dat er sprake is van fraude. De fraudeur wordt altijd per brief geïnformeerd. De maatregelen kunnen zijn (niet limitatief):

 • Een schade niet vergoeden.
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen.
 • Extra gemaakte kosten worden eveneens in rekening gebracht.
 • Opzegging van de verzekering.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • Registratie op een interne incidentenlijst.
 • Registratie van de fraude op de waarschuwingslijst (registratie Stichting CIS).
 • Aangifte bij de politie.

Heeft u vragen?

Neem contact op!