Bemiddeling en volmacht

Als eigenaar van een bedrijf wilt u doen waar u goed in bent: ondernemen. Wij zorgen er voor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw zakelijke verzekeringen. Wij adviseren u over de benodigde verzekeringen bij het opstarten van uw bedrijf, maar denken ook met u mee wanneer uw huidige verzekeringspakket wellicht niet meer voldoende dekking biedt. Wijzigingen in uw bedrijfsactiviteiten of aanpassingen in wet- en regelgeving kunnen er voor zorgen dat u niet meer voldoende verzekerd bent voor alle risico’s. Dankzij onze kennis en jarenlange ervaring zorgen wij ervoor dat u altijd optimaal verzekerd bent.

BEMIDDELING

Wij bemiddelen tussen onze opdrachtgevers en verzekeraars. Gebr. Sluyter beschikt over een groot netwerk aan nationale en internationale verzekeraars en tussenpersonen waarmee wij zaken doen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat wij altijd de meest optimale oplossingen kunnen verzorgen voor uw vraagstuk.

VOLMACHT

Naast de bemiddeling tussen verzekeraars en opdrachtgevers heeft Gebr. Sluyter ook de bevoegdheid om namens meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Als volmachtbedrijf zijn wij de schakel tussen verzekeringsadviseurs en verzekeraars waarvoor wij een volmacht hebben. Wij voeren vrijwel alle taken uit die normaal door een verzekeraar zelf worden uitgevoerd. Denk aan het accepteren van verzekeringen, het afhandelen van schades en het opmaken van polisbladen. De verzekeraars waarvoor wij als volmacht optreden zijn over het algemeen niet actief betrokken bij uw verzekering. Wij houden ons aan alle door hen opgelegde richtlijnen en instructies en er hoeft pas overleg plaats te vinden bij grote risico’s of schades. Door deze constructie kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn.

Het volmachtbedrijf binnen Gebr. Sluyter wordt gebruikt om onze advies- en bemiddelingsactiviteiten te ondersteunen. Voor onze volmachtactiviteiten beschikken wij over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor onder andere Amlin Insurance SE, HDI Global SE en Navigators Underwriting Limited. Daarnaast zijn we een Lloyd’s Approved Coverholder.

PROCEDURE VOOR (MOGELIJK) CONFLICTERENDE SITUATIES

Omdat Gebr. Sluyter niet enkel als bemiddelaar, maar ook als gevolmachtigd agent mag optreden is er geen zuivere taakscheiding tussen deze activiteiten. Naast dat dit veel voordelen voor u als opdrachtgever kan opleveren, kan dit soms ook tot onduidelijke situaties leiden. Om dit te voorkomen zijn de bedrijfsprocessen en onze verantwoordelijkheden beschreven in een elektronisch organisatiehandboek.
Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar.

Voorbeelden van dergelijke situaties zijn een een verschil van mening over de condities waarop een risico kan worden verzekerd, een verschil van mening over de vraag of een schade al dan niet gedekt is onder de afgesloten verzekering of er is sprake een schade waarbij meerdere klanten van Gebr. Sluyter betrokken zijn.

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten;
 • de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • indien de in ons elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • beslissingen om af te wijken van de in het elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
   in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
 • de beslissing c.q. toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd.

Heeft u vragen?

Neem contact op!