Nieuws

16
jan

Ook naasten krijgen recht op smartengeld dankzij wet affectieschade

Op 1 januari 2019 is de Wet affectieschade in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk dat naasten van een slachtoffer ook recht kunnen hebben op smartengeld, als het slachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden door toedoen van een ander. Naasten en nabestaanden kunnen straks - onder bepaalde voorwaarden - affectieschade verhalen op de aansprakelijke derde.

 

Ook naasten kunnen smartengeld krijgen

Affectieschade is een vorm van smartengeld ofwel immateriële schade. De nieuwe wet verbetert de positie van naasten van personen die ernstig letsel hebben opgelopen of overleden zijn door toedoen van een derde. Tot nu toe had alleen het slachtoffer zelf in enkele gevallen recht op smartengeld; naasten en nabestaanden konden daar geen aanspraak op maken. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle Europese landen, waar in enige vorm de mogelijkheid tot het verhalen van affectieschade al langer bestaat. Per 1 januari kunnen dus ook in Nederland naasten van een slachtoffer recht hebben op smartengeld.

 

Paal en perk

De wet kent wel een aantal voorwaarden. Zo is het alleen voor een vastgestelde kring van naasten en nabestaanden mogelijk om de door hen geleden affectieschade te verhalen op de aansprakelijke derde. Het gaat dan om de echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel en degene die duurzaam een gemeenschappelijk huishouden voert met het slachtoffer. Het verhalen van affectieschade kan overigens alleen als er bij het slachtoffer sprake is van overlijden of ernstig blijvend letsel. Het bedrag aan smartengeld dat een naaste of nabestaande kan krijgen, ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro.

 

Erkenning en genoegdoening

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in 2008 is gebleken dat naasten en nabestaanden in vrijwel gelijke mate behoefte hebben aan een vergoeding als de benadeelde zelf. Volgens naasten en nabestaanden zal een recht op vergoeding van de affectieschade bijdragen aan hun verwerking van de emotionele gevolgen van de gebeurtenis. De nieuwe wet heeft dan ook tot doel erkenning te verschaffen van het door naasten en nabestaanden ondervonden leed. Daarnaast beoogt de wet een zekere genoegdoening te verschaffen doordat van de aansprakelijke persoon een opoffering wordt verlangd.

De verzekeringsmarkt heeft positief gereageerd op de komst van de Wet affectieschade. Wel verwacht het Verbond van Verzekeraars dat de nieuwe wet zal leiden tot een verhoging van de schadelast voor, onder andere, autoverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars.