Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Gebr. Sluyter. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Gebr. Sluyter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Gebr. Sluyter staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en dient dan ook niet gezien te worden als advies. Gebr. Sluyter aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Gebr. Sluyter sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site of van de hyperlinked sites mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebr. Sluyter kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites.

Op de site van Gebr. Sluyter en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.